Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
I Sesja w dniu 7 maja 2024, godz. 12:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.12:03
2.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Przemków oraz Burmistrza Przemkowa przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie.12:07
3.
Złożenie ślubowania przez radnych.12:10
5.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Przemkowa.13:13
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.13:58
9.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie.14:18
10.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie.14:18
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Przemków do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.14:23
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przemkowa.14:25
13.
Zakończenie obrad.14:25