Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
II Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2024, godz. 17:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2.
OR.0002.7.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
4.
Podjęcie uchwał:
d)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
5.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Interpelacje i zapytania radnych.
8.
Zamknięcie obrad.