Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białośliwie / Radni
IV Sesja w dniu 26 czerwca 2024, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, sala nr 18
BRG.0002.4.6.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.15:03
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:04
3.
Przedstawienie porządku obrad.15:10
4.
Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji.15:14
5.
Powołanie sekretarza obrad.15:14
6.
Wystąpienie zaproszonych gości.15:14
7.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Białośliwie za rok 2023.15:17
13.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Białośliwie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.16:45
14.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.16:52
15.
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Samorządowym Przedszkolu w Białośliwiu „Mali Odkrywcy” prowadzonym przez Gminę Białośliwie.16:54
16.
Oświadczenie nr 1 Rady Gminy Białośliwie zawierające stanowisko w sprawie odwołania obchodów "Dni Białośliwia" w 2024 roku.16:59
17.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.17:24
18.
Informacja Przewodniczącego i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.17:36
19.
Wolne głosy i informacje17:50
20.
Zakończenie obrad.17:50