Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 11 Komisja Finansowo Gospodarcza w dniu 23 marca 2022, godz. 14:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocnosci;14:05
2.
Omówienie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś;15:48
3.
Omówienie projektu MPZP Sołectwa Dębowa16:16
4.
Sprawy bieżące;16:36
5.
Zakończenie.16:37