Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
LVIII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 24 listopada 2022, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z LVI oraz LVII Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Załączniki
sprawozdanie (2)
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
Załączniki
4 aGłosowanie
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4 bGłosowanie
c)
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki
4 cGłosowanie
d)
rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4 dGłosowanie
e)
rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
Załączniki
4 eGłosowanie
f)
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na rok 2023
Załączniki
4 fGłosowanie
g)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią
Załączniki
4 gGłosowanie
h)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4 hGłosowanie
i)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 iGłosowanie
j)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 jGłosowanie
k)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 kGłosowanie
l)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 lGłosowanie
m)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 mGłosowanie
n)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 nGłosowanie
o)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 oGłosowanie
p)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 pGłosowanie
q)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 qGłosowanie
r)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 rGłosowanie
s)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 sGłosowanie
t)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 tGłosowanie
u)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 uGłosowanie
v)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 vGłosowanie
w)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 wGłosowanie
x)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 xGłosowanie
y)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 yGłosowanie
z)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 zGłosowanie
aa)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 aaGłosowanie
bb)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 bbGłosowanie
cc)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 ccGłosowanie
dd)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 ddGłosowanie
ee)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 eeGłosowanie
ff)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 ff
gg)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 ggGłosowanie
hh)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 hhGłosowanie
ii)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 iiGłosowanie
jj)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 jjGłosowanie
kk)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 kkGłosowanie
ll)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 llGłosowanie
mm)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 mmGłosowanie
nn)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 nnGłosowanie
oo)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 ooGłosowanie
pp)
ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Załączniki
4 ppGłosowanie
5.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych
Załączniki
55 Sekretarz
6.
Działalność Nakielskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej
7.
Informacja o realizacji założeń planów i strategii gminy za rok 2022
Załączniki
7
8.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach
9.
Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje
10.
Zakończenie obrad13:00