Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 26 marca 2024, godz. 13:00

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;13:02
2.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Reńska Wieś13:17
3.
Zakończenie posiedzenia13:17