Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy WiznaXXIX 29 Sesja Rady Gminy Wizna w dniu 31 sierpnia 2021, godz. 10:00, w UG

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.10:19
2.
Przyjęcie porządku dziennego obrad.10:19
3.
Sprawozdanie Wójta Gminy Wizna z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.10:19
4.
Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Wizna z działalności między sesjami10:19
5.
Interpelacje i zapytania radnych.10:53
Załączniki
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wizna na 2021r.10:21
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.10:53
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna na Przebudowę drogi powiatowej nr 1962B Mrówki - Nieławice.10:22
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego usytuowanego na drodze gminnej na terenie gminy Wizna.10:23
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.10:24
11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.10:25
Załączniki
12.
Wolne wnioski i zapytania.10:52
13.
Zamknięcie obrad.10:57