Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Pyrzycach
LXI SESJA Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 25 maja 2023, godz. 13:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.13:05
2.
Zgłaszanie zmian do porządku obrad.13:05
3.
Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.13:14
4.
Interpelacje i zapytania Radnych składane na piśmie.13:20
6.
Sprawozdanie z działalności OSiR za 2022 r. (merytoryczne i finansowe) (Druk Nr 589/23).13:25
7.
Sprawozdanie z działalności PBP za 2022 r. (merytoryczne i finansowe) (Druk Nr 584/23).13:29
8.
Sprawozdanie z działalności PDK za 2022 r. (merytoryczne i finansowe) (Druk Nr 583/23).13:30
9.
Informacja o bieżącej sytuacji finansowej i funkcjonowaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (Druk Nr 587/23).13:43
10.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. (Druk Nr 582/23).13:44
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzezin, Młyny, Pyrzyce 1, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Turze, Żabów w gminie Pyrzyce (Druk Nr 585/23).13:50
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzesko, Krzemlin, Letnin, Mielęcin, Nowielin, Obromino, Pstrowice w gminie Pyrzyce (Druk Nr 586/23).13:52
14.
Wolne wnioski.14:14
15.
Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.14:14