Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - SesjaLIX Sesja w dniu 25 kwietnia 2023, godz. 10:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.
4.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [...] dot. podjęcia uchwały w przedmiocie sprzeciwu wobec hańbienia Rzeczpospolitej oraz nadużywania mandatu poselskiego.
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
6.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
7.
Zamknięcie obrad Sesji.10:41