Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-SesjaXXXII Sesja w dniu 26 sierpnia 2021, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Wniosek o zmianę porządku obrad09:15
2.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.09:15
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem polkowickim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez powiat polkowicki Szkoły Podstawowej w Przemkowie.09:26
4.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Dyrektorowi Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki.09:29
5.
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na powtórny wniosek o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.09:32