Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 54 Wspólne Posiedzenie Komisji Stalych w dniu 26 lutego 2024, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:11
2.
Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy;
a)
zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze zmienionej uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XVII/140/2020 z dnia 25 marca 202015:15
b)
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 202415:17
c)
utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora na terenie gminy Reńska Wieś15:20
d)
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi15:23
e)
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś15:51
f)
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;16:08
g)
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej16:08
h)
sprzedaży nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów16:15
i)
sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów i Komorno16:16
4.
Sprawy bieżące;17:36
5.
Zakończenie.17:36