Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś LXVII Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 28 lutego 2024, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:01
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:01
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:09
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:10
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:13
6.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;15:17
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:18
3.
sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów i Komorno15:21
4.
sprzedaży nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów15:23
5.
zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze zmienionej uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XVII/140/2020 z dnia 25 marca 2020 r.15:27
6.
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 202415:30
7.
utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora na terenie gminy Reńska Wieś15:33
8.
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi15:35
9.
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś15:39
10.
nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Jana Domka15:43
11.
nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Jerzego Kowalskiego15:44
12.
nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pani Ireny Badzin15:45
13.
nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Jana Greinerta15:46
14.
nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Jana Plescha15:47
15.
nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Rajmunda Pielota 15:48
7.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.15:48
8.
Sprawy różne16:05
9.
Zapytania i interpelacje.16:05