Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy BrańszczykLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brańszczyk w dniu 17 sierpnia 2022, godz. 11:00, w formie zdalnej
RG.002.6.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie kworum.
3.
Przedstawienie porządku obrad.11:04
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.11:06
5.
Podjęcie uchwały:11:13
1)
Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XI.86.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela11:13
6.
Zamknięcie obrad.11:13