Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś LXVI Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 31 stycznia 2024, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:03
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:05
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:14
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:14
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:15
6.
Podsumowanie działalnosci:
1.
Rady Gminy Reńska Wieś za rok 2023 (Sesje i WPKS);
2.
Komisji Rewizyjnej za 2023 rok;15:19
3.
Komisji Społeczno Oświatowej za 2023 rok15:19
4.
Komisji Finansowo Gospodarczej za 2023 rok;15:24
5.
Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2023 rok;15:25
7.
Przedstawienie i uchwalenie planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2024 rok;15:27
8.
Przedstawienie i uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok;15:29
9.
Przedstawienie planów pracy Komisji Stałych Rady na 2024 rok/do końca kadencji 2024;15:32
10.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;15:37
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:39
3.
ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś15:44
4.
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno15:47
5.
zmiany uchwały Nr LV/457/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”15:50
6.
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso15:54
11.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
1.
Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 roku15:54
2.
Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 grudnia 2023 roku15:54
12.
Sprawy różne15:55
13.
Zapytania i interpelacje.15:55
14.
Zakończenie posiedzenia15:55