Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 13 Komisja Społeczno Oświatowa w dniu 21 marca 2022, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia;
2.
Informacja o działalność Gminnej Biblioteki Publicznej;
3.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury;16:26
4.
Informacje o wsparciu realizowanym przez Gminę Reńska Wieś, w związku z konfliktem na Ukrainie17:36
5.
Opiniowanie uchwał w sprawie:
a)
Uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 202217:41
6.
Sprawy bieżące;18:08
7.
Zakończenie posiedzenia;18:09