Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 56 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 22 kwietnia 2024, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:02
2.
Sprawozdanie z działalnosci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku15:23
3.
Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy;
a)
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024rok;15:31
b)
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:31
c)
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej15:50
4.
Sprawy bieżące;16:10
5.
Zakończenie.16:11