Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - SesjaXLIV Sesja w dniu 20 kwietnia 2022, godz. 10:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0002.4.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad10:19
2.
Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 22 marca 2022 r.10:19
3.
Bezpieczeństwo na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina11:04
a)
Komendant Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie
b)
Komendant Policji w Murowanej Goślinie
c)
Dyskusja
4.
Promocja Miasta i Gminy Murowana Goślina12:43
a)
Prezentacja
b)
Dyskusja
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-204313:40
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo13:41
8.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim w Murowanej Goślinie oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego handlu13:42
9.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia13:43
10.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka Maluszka”14:29
11.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina14:31
Załączniki
Sprawozdanie
12.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski14:56
13.
Zamknięcie obrad sesji14:56