Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - SesjaLII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 22 czerwca 2022, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Załączniki
sprawozdanie
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4 aGłosowanie
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
Załączniki
4 bGłosowanie
c)
powołania Skarbnika Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4 cGłosowanie
d)
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami terenu Samorządu Mieszkańców nr 8 w Nakle nad Notecią, w przedmiocie podziału Samorządu Mieszkańców nr 8 w celu utworzenia nowego Samorządu Mieszkańców dla ul. Dożynkowej w Nakle nad Notecią
Załączniki
4 dGłosowanie
e)
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Nakło nad Notecią na rok szkolny 2022/2023
Załączniki
4 e
f)
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, przy ul. Gimnazjalnej 10
Załączniki
4 fGłosowanie
g)
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Potulicach i w Ślesinie
Załączniki
4 gGłosowanie
h)
zmiany Uchwały Nr XLII/921/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022 - 2026"
Załączniki
4 hGłosowanie
i)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 iGłosowanie
j)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 jGłosowanie
k)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 kGłosowanie
l)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 lGłosowanie
m)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 mGłosowanie
n)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 nGłosowanie
o)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 oGłosowanie
p)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 pGłosowanie
q)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 qGłosowanie
r)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 rGłosowanie
s)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4 sGłosowanie
t)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bydgoskiej w Potulicach
Załączniki
4 tGłosowanie
u)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Pocztowej w Nakle nad Notecią
Załączniki
4 uGłosowanie
v)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Okrężnej w Paterku
Załączniki
4 vGłosowanie
w)
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, położonych w obrębie Rozwarzyn na rzecz PVE 124 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ludwika Waryńskiego 3A/III P, 00-645 Warszawa
Załączniki
4 wGłosowanie
x)
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, położonych w obrębie Rozwarzyn na rzecz PVE 66 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa
Załączniki
4 xGłosowanie
y)
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, położonych w obrębie Karnowo oraz obrębie Nakło nad Notecią na rzecz VRS 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Załączniki
4 yGłosowanie
z)
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, położonych w obrębie Karnowo oraz obrębie Nakło nad Notecią na rzecz VRS 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Załączniki
4 zGłosowanie
aa)
wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027
Załączniki
4 aaGłosowanie
5.
Stan dróg gminnych i parkingów
Załączniki
5
6.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach
7.
Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje
8.
Zakończenie obrad12:59