Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 16 Komisja Finansowo Gospodarcza w dniu 15 marca 2023, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocnosci;
2.
Zasady stanowienia ograniczeń komunikacyjnych na drogach gminnych;
3.
Zmiana nazw ulic;
4.
Zasady nadawania numeracji domów.
5.
Sprawy bieżące;
6.
Zakończenie.