Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa4 Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2021, godz. 15:30, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
6.
Omówienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry w 2020 roku.
7.
Opiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji.
8.
Wolne wnioski i głosy.
9.
Zamknięcie obrad.