Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś
LII SESJA NADZWYCZAJNA w dniu 7 grudnia 2022, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:02
2.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2022 rok;15:08
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:10
3.
Zamknięcie obrad.15:10