Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 53 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 29 stycznia 2024, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:04
2.
Omówienie planów pracy Komisji Stałych Rady na 2024 rok
a)
Rady Gminy Reńska Wieś;15:05
b)
Komisji Rewizyjnej;15:07
c)
Komisji Finansowo-Gospodarczej;15:09
d)
Komisji Społeczno-Oświatowej;15:11
e)
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;15:12
3.
Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy w sprawie;
a)
planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2024 rok15:05
b)
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok;15:07
c)
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;15:16
d)
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:17
e)
ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś15:22
f)
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno16:06
g)
zmiany uchwały Nr LV/457/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”16:06
4.
Sprawy bieżące;16:17
5.
Zakończenie.16:17