Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Książek Ryszard
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Koprowski Ryszard Marian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Bednarz Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl