Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl