Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023;

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Gałązka Sławomir
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Skłucki Andrzej
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bralewski Tomasz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl