Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańszczyk w 2023 roku;

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (11)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Skłucki Andrzej
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gałązka Sławomir

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bralewski Tomasz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl