Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wytypowania przedstawiciela Rady Miasta do Miejskiej Rady Sportu

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Lisikiewicz Jan
Małka Kazimiera Helena
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Żurawska Katarzyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gromek Andrzej Janusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bednarz Andrzej
Książek Ryszard
Witt Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl