Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja Działanie 10.3 Kształcenie ogólne

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Gromek Andrzej Janusz
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Lisikiewicz Jan
Małka Kazimiera Helena
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Żurawska Katarzyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bednarz Andrzej
Karpul Sebastian Fabian
Książek Ryszard
Witt Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl