Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reńska Wieś

za: 8, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

za (8)

Barteczko Ewelina
Kocem Alicja
Krybus Waldemar
Majnusz Joachim
Nowak Monika
Plesch Jan
Pogodzik Krystian
Segrodnik Artur

przeciw (1)

Olszowka Krzysztof

wstrzymuję się (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl