Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Bieniusiewicz Jadwiga
Bujwicki Piotr Karol
Czaplejewicz Helena
Panasiuk Jarosław
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (5)

Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Czabatorowicz Wojciech
Puszko Karol
Tochwin Michał

NIEOBECNI (1)

Krokos Karol
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl