Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

ZA: 10, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

PRZECIW (7)

Bieniusiewicz Jadwiga
Bujwicki Piotr Karol
Czaplejewicz Helena
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Kirpsza Piotr

NIEOBECNI (1)

Krokos Karol
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl