Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sokółka przy ul. Targowej, części ul. Białostockiej, ul. 3-go Maja i ul. Ogrodowej w gminie Sokółka.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Borowski Piotr
Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Bieniusiewicz Jadwiga
Bujwicki Piotr Karol
Czaplejewicz Helena
Kirpsza Piotr
Panasiuk Jarosław
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (3)

Budrowska Maria Julita
Puszko Karol
Tochwin Michał

NIEOBECNI (1)

Krokos Karol
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl