Wyniki głosowania imiennego w sprawie: procedowania projektu uchwały w sprawie przekazania zażalenia na uchwałę nr LV/314/23 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (10)

Janikowski Jacek
Jęć Agata
Kaczmarczyk Mariusz
Kosińska Iwona
Lichtański Edward
Łukawa Anna
Matuszak Janusz
Orłowska Irena
Pyrzyk Janusz
Zielonka Olgierd

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Glapiński Jacek
Janisio Zdzisław
Lewandowski Szymon
Rokosz Mariusz
Więckowska Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl