Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Buczek Wiesław Jan
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Książek Ryszard
Lisikiewicz Jan
Małka Kazimiera Helena
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Żurawska Katarzyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bednarz Andrzej
Koprowski Ryszard Marian
Witt Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl