Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr L.291.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (10)

Czapla Magdalena
Jurgiel Sylwia
Mańka Małgorzata
Matlak Jacek
Sikora Jolanta
Sonnenberg Krzysztof
Strojek Piotr
Suska Joanna
Wachowiak-Górniak Aldona
Wolny Ryszard

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bartczak Grzegorz
Bartoszek Karol
Brągiel Krystyna
Janeczko Piotr
Kwieciński Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl