Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Turzyn;

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Gałązka Sławomir
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Skłucki Andrzej
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bralewski Tomasz
Stoszewska Jadwiga
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl