Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032,

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (10)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Gałązka Sławomir
Kruszewski Tadeusz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Deptuła Piotr
Kruszewski Grzegorz
Skłucki Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bralewski Tomasz
Stoszewska Jadwiga
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl