Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek”;

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Gałązka Sławomir
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Skłucki Andrzej
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Deptuła Piotr

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bralewski Tomasz
Stoszewska Jadwiga
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl