Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Udrzyn, gmina Brańszczyk;

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (10)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Gałązka Sławomir
Kruszewski Tadeusz
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kruszewski Grzegorz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bralewski Tomasz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Skłucki Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl