Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały NR LXVII.427.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacja zadania pn. „ Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek”;

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Błoński Adam
Bralewski Tomasz
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Gałązka Sławomir
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Nasiadka Anna
Skłucki Andrzej
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kukwa Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl