Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(nr 1909/4);

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Błoński Adam
Bralewski Tomasz
Czarnecki Bogdan
Gałązka Sławomir
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Nasiadka Anna
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Deptuła Piotr
Skłucki Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kukwa Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl