Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich).

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gąsowska Romana
Gurazda Halina
Jarząbek Kamil
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl