Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033.

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (1)

Jarząbek Kamil

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Gąsowska Romana
Książek Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl