Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gąsowska Romana
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jarząbek Kamil

BRAK GŁOSU (1)

Podawca-Kordowska Beata

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl