Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego - usługi opiekuńcze w formie dostępu do tzw. „opieki na odległość” dla seniorów Gminy Łazy na rok 2024.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Supernak Renata
Tabas Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Garbarczuk Anna
Głąb Zenon
Kubasik Stefan
Wójcik Edyta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl