Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LX/379/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Supernak Renata
Tabas Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Garbarczuk Anna
Głąb Zenon
Kubasik Stefan
Wójcik Edyta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl