Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zaopiniowania projketu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2024 roku

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

za (13)

Flegel Patryk
Geller Sonia
Kaboth Szymon
Kocem Alicja
Krybus Waldemar
Mainka Ilona
Majnusz Joachim
Marks Urszula
Olszowka Krzysztof
Plesch Jan
Pogodzik Krystian
Segrodnik Artur
Zbroja Adrian

przeciw (0)

wstrzymuję się (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Barteczko Ewelina
Nowak Monika
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl