Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zaopiniowania projketu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

za (12)

Flegel Patryk
Geller Sonia
Kaboth Szymon
Kocem Alicja
Krybus Waldemar
Mainka Ilona
Majnusz Joachim
Olszowka Krzysztof
Plesch Jan
Pogodzik Krystian
Segrodnik Artur
Zbroja Adrian

przeciw (0)

wstrzymuję się (1)

Marks Urszula

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Barteczko Ewelina
Nowak Monika
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl