Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie protokołu z LXVI sesji

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bartczak Grzegorz
Bartoszek Karol
Brągiel Krystyna
Czapla Magdalena
Janeczko Piotr
Jurgiel Sylwia
Kwieciński Ryszard
Mańka Małgorzata
Matlak Jacek
Sikora Jolanta
Sonnenberg Krzysztof
Strojek Piotr
Suska Joanna
Wolny Ryszard

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Wachowiak-Górniak Aldona

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl