Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Białośliwie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 202/16 położonej w Nieżychowie.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bartczak Grzegorz
Bartoszek Karol
Brągiel Krystyna
Czapla Magdalena
Janeczko Piotr
Jurgiel Sylwia
Kwieciński Ryszard
Mańka Małgorzata
Matlak Jacek
Sikora Jolanta
Sonnenberg Krzysztof
Strojek Piotr
Suska Joanna
Wachowiak-Górniak Aldona
Wolny Ryszard

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl